دره اجنه 1395/09/01


"دره اجنه" یکی از دره‌های فرعی دره اخلمد واقع در روستای اخلمد از توابع شهرستان چنارانه که با ارتفاع ۱۴۴۰ متری از سطح دریا قرار گرفته. به علت ارتفاع زیاد و بارندگی فراوان، آبشارهای دره‌‌های منطقه اخلمد در ماه‌های ابتدایی سال، دارای بیشترین مقدار آب و زیبایی فریبنده‌ای‌ست. اخلمد یکی از زیباترین مکان‌های ایران زمین و دارای قدمت چند هزار ساله‌ست که از نظر لغوی اسمی پارسی و نام دهی در نزدیکی مشهد است و نقل شده موقع تهاجم اعراب به خطه خراسان مردمان این ناحیه به این محل پناه می‌بردند و سرداری عرب به نام خالد مامور فتح این دره بوده که مردمان این دیار، هرگاه سربازان خالد رو می‌دیدند، فریاد می‌زدند خالد آمد خالد آمد و به تدریج اسم این دره به اخلمد یا اخلومد تبدیل شد. اما درباره اجنه باید گفت که این واژه جمع کلمه عربی جن است و معنی آن ناپیدایی، خفا و تاریک بودنه و این دره به جهت داشتن راه‌های تنگ، باریک و تاریک آب‌رو به دره اجنه معروف شده است.