این شهر جهنم ژاپن است + تصاویر 1395/09/03


دلیل این همه فوران شرایط و فعالیت های حرارتی زمین در این منطقه است که بزرگترین آتشفشان ژاپن در آن قرار گرفته است.‏‏ ‏ 

در حقیقت ، شهر بپو بزرگترین ریزورت آبگرم در جهان است ، هرچند هشت آبگرم اصلی این شهر به قدری داغ و جوشان ‏هستند که قابل شنا کردن نیستند و کسی به آنها نزدیک نمی شود . به همین دلیل اغلب آنها را هشت جهنم بپو می گویند. تقریبا ‏بیشتر چشمه های آبگرم این منطقه نام خاص خود را دارند که اکثر آنها نیز جهنم خوانده می شوند. از آنها می توان به "دریای ‏جهنم" اشاره کرد که چشمه ای از آبهای آبی رنگ است که همیشه در حال جوشیدن هستند. "کوهستان جهنم" نیز دارای چشمه ای ‏گل آلود است که با دمای 90 درجه سلسیوس دمای خنک تری نسبت به چشمه های دیگر دارد. "دیگ جهنمی" نیز نام یکی دیگر ‏از چشمه های آبگرم است که خود شش حوضچه به رنگهای متفاوت دارد که دمای آنها بین هشتاد درجه تا دمای جوش ‏است."جهنم کروکدیل ها" که به آن "جهنم کوه شیطان" نیز می گویند؛ یکی دیگر از چشمه هایی است که دمای پایین تری دارند و ‏محل زاد و ولد و زندگی کروکدیل ها است. "حوضچه خون" نیز همانطور که از نامش پیداست یکی دیگر از چشمه های آب است ‏که رنگ آبهای آن سرخ است. ‏ ‏ 

در این شهر از گردشگران به خوبی استقبال می شود ، آنها در چشمه های جوشان این منطقه تخم مرغ می پزند و یا در چشمه ‏هایی که خنک تر هستند تنی به آب می زنند. همچنین از فروشگاههای سوغاتی منطقه خرید می کنند. ‏‏ 

این چشمه های آبگرم فقط برای صنعت گردشگری این منطقه فایده ندارند بلکه از طریق لوله کشی به داخل خانه ها نیز می روند ‏و یا در صنایع مختلف به کار می آیند. ‏ 

آتشفشانی که در این شهر قرار دارد به نام کوه آتشفشان آسو ‏‎(Aso)‎‏ ، 300000 سال پیش شکل گرفته است. بازدیدکنندگان می ‏توانند به دهانه این آتشفشان بروند و داخل آن را تماشا کنند ، یا با استفاده از تله کابین از روی این کوه گذر کنند. این کوه آتشفشان ‏برای اولین بار دو دهه گذشته فوران کرد و تا 150 مایل اطراف این کوه خاکسترهای این فوران دیده می شود.‏

این شهر جهنم ژاپن است ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

این شهر جهنم ژاپن است ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

این شهر جهنم ژاپن است ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

این شهر جهنم ژاپن است ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

این شهر جهنم ژاپن است ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

این شهر جهنم ژاپن است ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏

این شهر جهنم ژاپن است ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

این شهر جهنم ژاپن است ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

این شهر جهنم ژاپن است ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

این شهر جهنم ژاپن است ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

این شهر جهنم ژاپن است ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

این شهر جهنم ژاپن است ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

این شهر جهنم ژاپن است ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏

این شهر جهنم ژاپن است ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

این شهر جهنم ژاپن است ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏