تصاویر جالب از ۱۰۰ سال تغییر در کشور چین 1395/09/06


سیازی از ما با دیدن عکس های قدیمی به گذشته های دور سفر می کنیم. امروز سفری بسیار جالب در تاریخ و در کشور چین خواهیم داشت.

دهرا ونکاترامان ( Dheera Venkatraman ) این سفر زیبا را برایمان مهیا کرده است. وی تصاویری قدیمی از چین در طی ۱۰۰ سال گذشته را تهیه کرده و سپس دقیقا از مناظر همان تصاویر عکاسی کرده است و این عکس های جدید و قدیمی را در کنار یکدیگر قرار داده و جلوه بسیار جذابی را به وجود آوررده است.

تصاویری از تغییرات عمده بشر و دست ساخته های بشر در یک قرن گذشته!

کارناوال را برای دیدن این تصاویر جالب همراهی کنید.

۱) شهر لان جو ( ۱۹۳۰ و ۲۰۱۶ )

چین

۲) شهر شیان ( ۱۹۲۱ و ۲۰۱۶ ) 

شیان

۳) شهر ایبلین ( ۱۹۴۰ و ۲۰۱۶ )

چین

۴) شهر ووهان ( ۱۹۴۰ و ۲۰۱۶ )

چین

۵) گوانگ ژو ( ۱۹۷۰ و ۲۰۱۶ )

چین

۶) تصویری دیگر از شهر ووهان ( ۱۹۲۷ و ۲۰۱۶ )

ووهان چین

۷) نمایی دیگر از شهر شیان ( ۱۹۴۹ و ۲۰۱۶ )

چین

۸) شهر گوئیانگ ( ۱۹۲۰ و ۲۰۱۶ ) 

چین

۹) شهر هانگژو ( حدود سال ۱۹۰۰ و ۲۰۱۶ ) 

چین

۱۰) شهر چنگدو ( ۱۹۹۴ و ۲۰۱۶ )

چین

۱۱) جاده نانجینگ در شانگهای ( ۱۹۴۰ و ۲۰۱۶ )

چین

۱۲) پلی در گوانگ ژو ( ۱۹۸۰ و ۲۰۱۶ )

چین

۱۳) شهر لانژو ( ۱۹۱۰ و ۲۰۱۶ )

لانژو

۱۴) دروازه ای در شهر ووهان ( ۱۹۳۱ و ۲۰۱۶ )

ووهان

۱۵) پیشرفت عجیب در شانگهای ( ۱۹۲۰ و ۲۰۰۹ )

 

چین