هندی ها رکورد دار تلفات سلفی برای دومین سال متوالی 1395/09/07


لاقه بسیاری از افراد برای گرفتن عکس سلفی بی پایان است ، بسیاری دوست دارند تحت هر شرایطی عکس سلفی بگیرند اما ‏آنها نمی دانند سلفی گرفتن نیز خطرناک است. هر سال آماری از مرگ هایی که در اثر گرفتن عکس سلفی رخ داده است ارائه می ‏شود.این افراد در همه جای دنیا هستند ، آنهایی که بر لبه صخره ها می ایستند یا در بالاترین نقطه ساختمان ها از خودشان عکس ‏می گیرند. اما رکورد دار این تلفات برای دومین سال متوالی هندی ها هستند. ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ 

از بین 127 سلفی که از سال 2014 تا به امروز در سراسر جهان منجر به مرگ شده است ، 76 حادثه در هند رخ داده است که 87 ‏درصد از این تعداد، مرگ در اثر غرق شدن در آب گزارش شده است. اینطور که به نظر می رسد افراد زیادی برای گرفتن سلفی ‏های عجیب راهی دریا می شوند. ‏ ‏ 

به دنبال هند که دومین سال است که سردسته این لیست قرار می گیرد ، کشورهای پاکستان با 9 تلفات ، آمریکا 8 تلفات و روسیه ‏با 6 تلفات در رده های بعدی قرار دارند. ‏ ‏‏ ‏‏

 

هندی ها رکورد دار تلفات سلفی برای دومین سال متوالی ‏  ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏