فرودگاهها در سال 2040 چگونه خواهند بود ؟ 1395/09/08


در آینده از شر صف های طولانی فرودگاهها خلاص خواهیم شد ، چرا که بلیط ها بیومتریک شده و کارکنان فرودگاهها مجازی ‏خواهند شد و عمل چک کردن چمدان ها که یکی از وقت گیر ترین کارهاییست که هنگام ورود به فرودگاه باید انجام دهیم سریع ‏تر و با اسکنرهای مولکولی انجام خواهد گرفت. ‏ ‏ 

این دقیقا طرحی است که برای فرودگاهها در 25 سال آینده پیش بینی شده است و از آنجایی که تکنولوژی جای همه چیز را می ‏گیرد دور از ذهن نیست که بخواهد چنین تغییرات عمده ای در فرودگاهها صورت بگیرد تا مسافران با امنیت و سرعت بیشتری ‏به سفرهایشان بپردازند. ‏ ‏ 

همانطور که گفته شد دیگر مسافران نگران گم شدن یا جاگذاشتن پاسپورت یا کارت شناساییشان نخواهند بود چرا که به هر نفر ‏یک رمز بیومتریک داده خواهد شد – بدین معنا که یکی از شناسه های بیومتریک آنها اسکن می شود همانند اثر انگشت یا ‏مردمک چشم - که نقش پاسپورت ، کارت پرواز و کارت شناسایی رادر سفر برایشان ایفا خواهد کرد ، بنابراین همینکه مسافر ‏خودش را به فرودگاه برساند می تواند به سفر برود و نیازی نیست مدارک جداگانه همراه خود داشته باشد. این طرحی است که ‏برای آسان تر شدن سفر در آینده ارائه شده است.‏ 

هرچند ، در حال حاضر نیز تکنولوژی همه کار را در دست گرفته است اما شاید در آینده دیگر حتی نیازی نباشد ساکی باز شده و ‏گشته شود یا مسافران بازرسی شوند. در عوض ، اسکنر های لیزری مولکولی ، که در اصل برای استفاده های پزشکی به کار ‏برده می شوند ، برای بررسی و چک کردن مسافران و چمدان هایشان مورد استفاده قرار می گیرد. این دستگاهها که تا چند متر ‏دورتر را می توانند بررسی کنند باعث می شوند نیازی نباشد مسافرین در صف های طولانی بایستند و فقط کافیست یک به یک ‏از این دستگاه گذر کنند و کار چک کردن آنها و چمدان هایشان با سرعت بیشتری انجام خواهد گرفت. ‏ 

اما وقتی پس از یک پرواز طولانی به مقصد می رسید چه چیزی بیش از همه وقت شما را می گیرد؟ اینکه مدتها منتظر بمانید تا ‏چمدانتان به دستتان برسد ؟ اما در آینده دیگر این مساله ای نیست که بخواهید به آن فکر کنید چرا که تکنولوژی برای این مرحله ‏از سفر هم برنامه هایی خواهد داشت. چیپ هایی که در چمدان ها یا تگ هایشان قرار خواهد گرفت کار پیدا کردن چمدان ها را ‏برای صاحبانشان آسان تر خواهد کرد. فقط کافیست بنشینید تا چمدانتان وقتی رسید به تلفن هوشمندتان خبر بدهد و شما حتی ‏بتوانید با استفاده از تلفن همراهتان آنها را به سوی خودتان هدایت کنید. عجیب است مگر نه ؟ اما شدنیست. ‏ 

شما درباره سفر در آینده چه فکر می کنید ؟ آیا سفرکردن آسان تر خواهد شد ؟ ‏ ‏‏

فرودگاهها در سال 2040 چه شکلی خواهند بود ؟ ‏‏  ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

فرودگاهها در سال 2040 چه شکلی خواهند بود ؟ ‏‏  ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

فرودگاهها در سال 2040 چه شکلی خواهند بود ؟ ‏‏  ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

فرودگاهها در سال 2040 چه شکلی خواهند بود ؟ ‏‏  ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏