شاهکاری بی نظیر در فرودگاه سنگاپور 1395/09/16Kinetic Rain‏ یا این مجسمه متحرک فلزی در حقیقت دانه های فلزی به شکل دانه های باران هستند که با کنار هم قرار گرفتن، ‏اجسام سه بعدی مختلفی را می سازند.‏‎ ‎‏ این پروژه در محوطه ایی به مساحت 75 متر مربع اجرا شده است و ارتفاع آن به 7.3 متر ‏می رسد. سگمنت های این مجسمه فلزی از 608 دانه مسی- آلومینیومی به شکل دانه های باران‎ ‎‏ که هرکدام از آنها 180 گرم ‏وزن دارد، تشکیل شده است. تمامی این سگمنت ها توسط کامپیوتر کنترل می شوند و طرح های بسیار زیبا و متنوعی توسط ‏این دانه های باران اجرا می شوند. ‏ 

مسافران ترمینال یک این فرودگاه می توانند لحظات بسیار خوشایندی را در کنار این پروژه زیبا سپری نمایند. با لست سکند ‏همراه باشید:‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏‏

شاهکاری دیگر از فرودگاه چانگی سنگاپور ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

شاهکاری دیگر از فرودگاه چانگی سنگاپور ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

شاهکاری دیگر از فرودگاه چانگی سنگاپور ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

شاهکاری دیگر از فرودگاه چانگی سنگاپور ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

شاهکاری دیگر از فرودگاه چانگی سنگاپور ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

 

شاهکاری دیگر از فرودگاه چانگی سنگاپور ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏