گوش دیونیسوس | the Ear of Dionysius 1395/09/23


گوش دیونیسوس در واقع غاری آهکی هست شبیه به گوش انسان که افسانه های مخوفی درباره کارکردهای اون در گذشته وجود داره، مثل اینکه زندانی ها در اینجا شکنجه میشدن و خاصیت آکوسیتیک فوق العاده این غار، صدای اونها رو چندبرابر و بلندتر میکرده، به طوری که هرکس صداشون رو میشنیده وحشت زده میشده و یا اینکه اینجا رو به عنوان زندان درنظر گرفته بودن و متهمان رو در مرکز آکوستیک اون قرار می دادن تا بیرون از غار استراق سمع کرده و به اطلاعات و حرف هایی که بین اونها رد و بدل میشده دست پیدا کنن. این غار عمیق و باریک درواقع از دوران ماقبل تاریخ به جا مونده و در اثر آب باران و سیل بوجود اومده. نام غار رو هم نقاشی به نام Caravaggio در سال ۱۵۸۶ انتخاب شد و این روزها به مکانی دیدنی برای گردشگران تبدیل شده. درنهایت بازدید از این غار عجیب که فضای سرسبزِ زیبایی هم در اطرافش داره، می تونه به یکی از خاطرات جالبه سفرتون به سیسیل تبدیل بشه.